Repat in Denmark - Nationalt netværk for hjemvendte udlandsdanskere og deres familier

Andres erfaringer

Repat in Denmark har i 2015 gennemført en survey blandt medlemmer i netværket. Besvarelserne  bekræfter på mange områder den allerede eksisterende viden om det at vende hjem efter et ophold i udlandet.


Overordnet set er mange glade for at være tilbage i Danmark. Ret markant er det dog også, at over halvdelen af respondenterne har oplevet et betydeligt omvendt kulturchok ved hjemkomsten. Desuden gav næsten 60 % udtryk for, at de faktisk oplevede hjemkomsten som den vanskeligste del af hele forløbet omkring et længerevarende udlandsophold.
 
Kun cirka en fjerdedel har ikke oplevet nævneværdige kulturmæssige udfordringer ved at vende hjem, eller i det hele taget fundet ud- og hjemstationeringen specielt problematisk.
 
Samlet set vil de fleste repats opleve vanskeligheder - i et eller andet omfang - i forbindelse med omstillingen til en hverdag i Danmark. 
 
I afsnittene herunder har vi søgt at samle nogle erfaringer, generelle betragtninger og gode råd fra de, som har prøvet det selv.

Andetsteds her på hjemmesiden kan du finde links til uddybende artikler og undersøgelser.

Repat på det danske arbejdsmarked

En klassisk udfordring, man møder som repat, er at få lov at bringe ens nye og internationale kompetencer i spil. Til trods for et generelt samfundsmæssigt fokus på internationalisering, efterlyser en del repats reel interesse for deres erfaringer fra udlandet.

Oplevelsen af at blive mødt med et fokus på manglende erfaring fra det danske arbejdsmarked går igen hos mange. Budskabet er, at man ikke skal rejse ud med den forventning, at international erfaring nødvendigvis er karrierefremmende i Danmark. Der er en fortsat udfordring i at få gjort opmærksom på de kompetencer, man har med sig fra et længerevarende udlandsophold.
 

Udfordringer du skal være forberedt på

Helt konkret oplever nogle repats ved hjemstationering at ende i nøjagtig samme stilling, som de havde, før de tog til udlandet – det til trods for, at de har haft mere ansvar i udlandet, fået nye kompetencer og ny viden.

For mange vil det naturligt nok være frustrerende. Det bliver ikke mindre frustrerende, hvis man oplever, at de, som er blivet hjemme i Danmark, har bedre muligheder for forfremmelse.
 
For andre hjemvendte bliver det en udfordring i det hele taget at få et arbejde i Danmark. Har man overhovedet mulighed for det, er det absolut en fordel at have et job at vende hjem til.
 
Det samme gør sig gældende for de medfølgende ægtefæller. For en del kan det være vanskeligt at få almindeligt lønarbejde under udlandsopholdet på grund af familieforpligtelser eller manglende arbejdstilladelse. At man måske i stedet har lavet meget frivilligt arbejde synes desværre ikke at tælle særlig højt, når man kommer hjem til det danske arbejdsmarked. Karriere- og jobmuligheder for den medfølgende partner bør i virkeligheden overvejes nøje allerede inden udrejse fra Danmark.

For en udenlandsk ægtefælle eller samlever, som følger med tilbage til Danmark, vil det ligeledes blive en stor udfordring at finde arbejde og i det hele taget at falde godt til i den danske arbejdskultur.
 

Hvad har andre repats tænkt og gjort?

Næsten 40 % af respondenterne i surveyen mener, at de er dårligere stillet på det danske arbejdsmarked ved hjemkomsten. Konsekvensen kan være, at man igen søger til udlandet eller søger væk fra arbejdspladsen, man eventuelt var udstationeret for.
 
Omvendt mener omkring 35 % af respondenterne, at de  - eventuelt på sigt - har forbedret deres muligheder i Danmark i jobmæssig sammenhæng. Dermed er der heldigvis også eksempler på repats, som har haft gode oplevelser og generelt relativt få arbejdsmæssige udfordringer ved hjemkomsten.

Interessant er det, hvad man eventuelt selv kan gøre for at påvirke processen og oplevelsen i en positiv retning. Det er selvsagt ikke nogen eksakt videnskab, og meget afhænger af eksterne faktorer. Men der er alligevel nogle generelle råd og erfaringer, som synes at gå igen:

 

 • Hvis man er udsendt for en dansk virksomhed eller institution anbefales det at holde tæt kontakt til selskabet og kollegaer hjemme i Danmark under hele forløbet.

 • Hvis du skal udstationeres, så tal gerne planer for din hjemstationering allerede inden du rejser ud! Vil den samme stilling være ledig? Hvordan skal dine erfaringer bruges, når du kommer hjem?

 • Ved hjemstationering til dansk afdeling eller hovedkontor: spørg ind til hvad virksomheden har gjort sig af tanker om din nye viden og erfaring. Sæt selv tanker i gang. Tal strategi for videndeling med resten af organisationen.

 • Dyrk i det hele taget dit professionelle netværk i Danmark, imens du er ude.

 • Hvis du skal finde job, så gør meget ud af at definere dine nye kompetencer i forhold til det danske arbejdsmarked og dyrk dit netværk! Det er erfaringsmæssigt endnu vigtigere for repats/expats end for 'almindelige' danske arbejdssøgende. Hvis du har været med i udlandet som medfølgende ægtefælle er dette blot endnu vigtigere.

 • Overvej om du har behov (og mulighed) for efteruddannelse eller opdatering for at sætte din viden i spil – eller for igen at være up-to-date i forhold til den danske arbejdsplads/det danske arbejdsmarked.

 • Vær bevidst om, at du selv har ændret dig i løbet af et udlandsophold. Overvej, hvad det er, du vil arbejde med fremadrettet. Der kan samtidig være sket forandringer i det danske samfund, i virksomheden eller branchen i det hele taget.

 • Vær bevidst om kulturskiftet ved at komme hjem. Accepter at det kræver omstilling, og at dine danske kolleger næppe forstår, hvad du gennemgår.

 • Netværk med andre repats! Arbejd på at sætte ord på dine internationale kompetencer, og hvordan de kan bruges i den branche, du arbejder i; lad dig eventuelt inspirere af andres oplevelser, undersøgelser samt forskning på området.Del også meget gerne dine egne erfaringer med netværket Repat in Denmark på LinkedIn eller Facebook – og lad dig inspirere af andres.

 

Repat på hjemmefronten

Hjem til familie og venner, rugbrød og lakrids! Der er ofte mange positive forventninger - både store og små - til det at flytte hjem. For de fleste er der reelt også mange glæder forbundet med at slå sig ned i Danmark igen.

Erfaringsmæssigt skal du og familien dog være forberedt på at skulle igennem et omvendt kulturchok. Måske har visse ting i det danske samfund reelt ændret sig, imens du har været væk. Måske har du vænnet dig til helt andre forhold i din tid i udlandet, og – alt andet lige – har du selv været igennem en større personlig udvikling. Det danske samfund og den danske mentalitet kan pludselig virke fremmed.
 

Giv tid

For nogle vil det tage tid at 'genoplive' gamle netværk, og du vil opleve, at nyhedens interesse omkring din tilbagevenden hurtigt forsvinder. Du

Samtidig skal du regne med, at det er svært for dine danske venner og familie at sætte sig ind i det, du gennemgår. Folk herhjemme vil typisk regne med, at du helt automatisk og uden problemer glider ind i en dansk hverdag - i deres optik er du jo kommet 'hjem' til det, du kender!

Alt i alt vil det kræve en indsats at falde til igen, og du må rette blikket mod andre repats (eller expats, for den sags skyld) for at finde dybere forståelse for de udfordringer, du står med.
 
Børn, som helt eller delvist er opvokset i udlandet, kommer hjem med et helt andet mindset og vil opleve en række kulturelle og sproglige udfordringer. Deres indslusning i det danske institutions- og skolesystem fylder naturligt nok meget hos mange repat-familier, og nogle ender med at vælge en international skole til deres børn.
Læs desuden om Third Culture Kids-begrebet, som er en betgenelse for børn, der er opvokset i udlandet.
 
Hvis du flytter hjem sammen med en udenlandsk partner, er en af de helt store udfordringer at få ham eller hende til at falde godt til i Danmark. Erfaringen er, at det kan være meget svært at få foden ind på det danske arbejdsmarked, og der skal bruges tid og kræfter på at opbygge et socialt netværk. Tålmodighed og ihærdighed er i den sammenhæng noget af det vigtigste, man skal have med sig til Danmark.
 

De typiske råd fra andre repats

Herunder har vi samlet en række typiske erfaringer og råd fra andre repats. Råd, som er gode at have in mente, når du er på vej hjem - og i virkeligheden også i løbet af hele dit udlandsophold.

 • Start forberedelsen af din hjemrejse i god tid - både praktisk og mentalt!

 • Brug tid på kulturel forberedelse. Forbered dig selv og din familie ligeså meget, som da I flyttede til udlandet. Brug jævnligt tid i familien på at tale om forventninger, glæder og problemer – både i tiden op til og efter hjemkomsten. Læs om andre repats' erfaringer.

 • Under udlandsopholdet: hold så meget kontakt som muligt med venner og familie i Danmark.

 • Efter hjemkomst: hold kontakt til venner i udstationeringslandet.

 • Hvis din ægtefælle ikke er dansk, så forbered jer selv og hinanden på, at det bliver en udfordring. Der er ikke nødvendigvis megen hjælp at hente fra det offentlige med hensyn til jobs eller anden støtte. Dyrk netværk med andre repats og expats og træk på andres erfaringer.

 • Vær forberedt på, at skulle forsørge dig selv eller din partner i en periode, hvis ikke I har jobs at vende hjem til.

 • Forbered børnene på, at den danske skole kan være (meget) anderledes. Erfaringerne er blandede blandt repats – og de danske skoler er naturligvis også meget forskellige indbyrdes. Generelt er der dog sjældent den samme struktur og disciplin, som i mange andre lande. Derudover kan der være store forskelle i skolernes måde at tackle nye elever med en multikulturel baggrund. De internationale skoler i Danmark har naturligvis en større erfaring på dette område.

 • Dyrk netværk med andre repats og eventuelt expats. Det kan også være meget vigtigt for dine børn. Eksempler på etablerede fora findes i afsnittet om Netværk.

 • Fasthold børnenes sproglige og kulturelle kompetencer samtidig med en styrkelse af det danske.

 • Hav tålmodighed. Accepter, at du er i gang med en process. Det tager tid at falde til, at genoptage venskaber mv. Du skal reintegreres! Nogle repats oplever, at det kan tage halve og hele år, inden de for alvor føler, at de er faldet til.

 • Forvent ikke, at dine omgivelser nødvendigvis har den store interesse i dine oplevelser fra udlandet.

 • Husk janteloven...
   

Du kan læse en række uddybende og mere personlige beretninger i vores Repathistorier. Besøg også gerne Repat in Denmark på LinkedIn og Facebook.

 

Brug af cookies på Repatindenmark.dk

Repatindenmark.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies